• 1S.jpg

Zapytanie ofertowe pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów w 2018r.”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do złożenia oferty na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów w 2018r.”
.