Wójt Gminy Głogów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania  pn.: Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2018 roku.