• 1S.jpg

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów

Uprzejmie informujemy, że dnia 18 kwietnia 2018 r. odbyło się otwarcie ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów". Informację z otwarcia przekazujemy w załączeniu.
.