• 1S.jpg

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów”

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 5 kwietnia 2018 r. dotyczącym Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów" do Urzędu Gminy w terminie określonym w zapytaniu wpłynęło 7 ofert. Najniższą ofertę przedstawiła firma EKO 24 Barbara Plewko, w związku z czym Pani firma została wykonawcą przedmiotu zapytania ofertowego w 2018 roku. W załączeniu przedstawiamy protokół z postępowania.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Protokół z wyboru oferty.pdf)Protokół z wyboru oferty[ ]1063 kB