• 1S.jpg

Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Głogów

Wójt Gminy Głogów zaprasza  do składania ofert na zadanie pn.: "Zakup i dostawa sprzętu ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Głogów" , wraz z przeszkolenie użytkowników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w zakresie uruchamiania, pracy bieżącej i okresowej oraz konserwacji i przechowywania dostarczonego sprzetu. Zadanie " Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponenetem jest Minister Sprawiedliwości".