• 1S.jpg

Aktualności

Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. : "Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach".

Wójt Gminy informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publciznego na zadanie pn. : Budowa ulicy Brzoskwiniowej w Ruszowicach". Pismo w załączeniu :