• 1S.jpg

Aktualności

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Informujemy, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o., decyzją nr WR.RET.070.181.2018.MK Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogów na okres 3 lat.
.
Załączniki:
Pobierz plik (Decyzja WR.RET.070.181.2018.MK.pdf)Decyzja WR.RET.070.181.2018.MK.pdf[ ]7352 kB