• 1S.jpg

Aktualności

Ruszyły prace demontażu azbestu.

Wójt Gminy Głogów informuje o rozpoczęciu prac polegających na demontażu, odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Niebezpieczny materiał z obiektów, które zostały zgłoszone i zakwalifikowane do programu usunie firma EKO24 z Dębna. Wykonawca został wybrany po przeprowadzeniu procedery o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z założeniami, z terenu Gminy Głogów usuniętych zostanie ponad 22 tony odpadów azbestu i wyrobów zawierających azbest za łączna kwotę 15526,00 zł. W ramach programu gmina pokryje 100 procent kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). Program realizowany jest przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przy udzialeśrodków finansowych z budżetu gminy.