Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Remont Budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu [Intensywne opady deszczu silny wiatr październik 2017]" - drugi.

.