• 1S.jpg

Aktualności

Informacja o wyborze oferty na przygotowanie paczek żywnościowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na ,,Przygotowanie paczek żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie w miesiącu czerwcu 2018 r.”, wpłynęły 1 oferta, złożona przez ,,Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, ul. Elektryczna 9, 67-200 Głogów. Jednocześnie dziękuję za złożenie oferty.
                                                                                                         
Kierownik GOPS Głogów
Danuta Sadowska