• 1S.jpg

Sesja z dnia 29 maja 2018 roku

Załączniki:
Pobierz plik (LVI_274_2018.pdf)LVI_274_2018.pdf[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5802 kB
Pobierz plik (LVI_275_2018.pdf)LVI_275_2018.pdf[w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2018 rok]6474 kB
Pobierz plik (LVI_276_2018.pdf)LVI_276_2018.pdf[w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w placówkach oświatowych na tereni]417 kB
Pobierz plik (LVI_277_2018.pdf)LVI_277_2018.pdf[w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Głogów]290 kB
Pobierz plik (LVI_278_2018.pdf)LVI_278_2018.pdf[w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogów na lata 2018- 2023]2187 kB
Pobierz plik (LVI_279_2018.pdf)LVI_279_2018.pdf[w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Głogów z Organizacjami Porządkowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2017r.]1217 kB