• 1S.jpg

Aktualności

Drogi mieszkańcu

Istotnym problemem jest postrzeganie zwierząt jako bezdomnych. Zanim zgłosisz nam problem z bezdomnym zwierzęciem upewnij się, czy pies rzeczywiście nie ma swojego właściciela. W wielu przypadkach zwierzęta te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. bezdomne psy to często zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. O uznaniu psa za bezpańskiego czy bezdomnego nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy.
Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności o stałym, skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi, w tym zwłaszcza o:
- prowadzeniu psa na smyczy poza swoja posesją;                       
- zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia;
- niewprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,
za wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych;
- niewprowadzaniu psów i kotów na teren placów zabaw dla dzieci.
Sposoby postępowania w przypadku wałęsających się zwierząt
1. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, fakt ten należy zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzorem nad psem może kierować wniosek do sądu o ukaranie właściciela psa.
2. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości i dokarmiać. Zwierzę jeżeli nie będzie dokarmiane to samo wróci do swojego właściciela.
Jak zgłosić bezdomne zwierzę?
1. W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, ze zwierzę jest bezpańskie i spełnia jeden z warunków:
- zwierzę przebywa w miejscu publicznym jak np. ulica, przystanek autobusowy, skwer;
- zwierzę zagraża bezpieczeństwu ludzi np. gdy jest agresywne;
- zwierzę jest ranne;
- został znaleziony ślepy miot bez matki;
Należy zgłosić taką sytuację do Urzędu Gminy Głogów, Referatu Infrastruktury Komunalnej, tel. 76 836 55 58.
2. Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia, numer telefonu kontaktowego.
3. Zwierzęta zgłoszone, jako bezdomne nie będą odbierane z terenu prywatnej posesji.
4. Koty wolnożyjące nie podlegają odłowieniu.