• 1S.jpg

Aktualności

Stypendia naukowe Wójta Gminy Głogów za rok szkolny 2017/2018

Stypendia naukowe Wójta Gminy Głogów za rok szkolny 2017/2018

 

 

UWAGA UCZNIOWIE

JEŚLI W OSTATNIM ROKU NAUKI UZYSKALIŚCIE BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE

MOŻECIE UBIEGAĆ SIĘ O

STYPENDIUM WÓJTA

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO ZŁOZENIA WNIOSKU:

  1. Stypendia są udzielane uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Głogów – od klasy IV szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne - za osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne i sportowe:

a)      stypendia naukowe są przyznawane uczniom szkół podstawowych – klas IV-VII, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli za ostatni rok nauki poprzedzającej złożenie wniosku średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,5 oraz zachowanie minimum bardzo dobre;

b)      stypendia za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w działalności społecznej przyznawane są uczniom, którzy uzyskali w tych dziedzinach wyróżnienia i nagrody charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, promując jednocześnie swoją szkołę i gminę Głogów w ostatnim roku nauki oraz mają zachowanie minimum bardzo dobre;

c)       stypendia za osiągnięcia dla uczniów, którzy w ostatnim roku nauki uzyskali co najmniej średnią ocen w wysokości 4,0 i osiągnęli wyróżnienia i nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz mają zachowanie minimum bardzo dobre.

Wypełnione wnioski wraz z kopią świadectwa szkolnego należy składać w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1, pok. nr 225 oraz 316do dnia 31 sierpnia 2018 r.wnioski do pobrania na stronie

lub w urzędzie – ul. Piaskowa 1, pok. 225 i 316

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek stypendium2018.doc)wniosek stypendium2018.doc[ ]28 kB