• 1S.jpg

Aktualności

UWAGA MIESZKAŃCY !

Wójt Gminy Głogów informuje, że dla każdego Podatnika zostało wysłane pismo z informacją o indywidualnym numerze konta bankowego w Banku Spółdzielczym w Głogowie, służącym do dokonywania wpłat wyłącznie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy dokonywaniu przelewów prosimy o zwrócenie uwagi na nowy adres siedziby Urzędu Gminy i numer konta bankowego.