• 1S.jpg

Komisja Oświaty i Kultury

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Sowiński Paweł

Przewodniczący Komisji

Piękoś Agnieszka

Wiceprzewodnicząca Komisji

Barnaś Sylwester

Członek

Konowalczyk Andrzej

Członek

Sadowska Małgorzata

Członek

Szwiergiel Krystyna

Członek

Czyczyk Ireneusz

Członek