• 1S.jpg

Aktualności

UWAGA na kąpieliskach

product 13872„Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”

Podejmując wspólne działania z Komendą Powiatową Policji w Głogowie na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych w ramach akcji pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” Wójt Gminy Głogów informuje, że na terenie naszej Gminy nie ma utworzonych kąpielisk ani miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli, których utworzenie regulują przepisy Prawa Wodnego. Ponadto nie planuje się utworzenie na zbiornikach wodnych stanowiących własność gminy Głogów kąpielisk ani miejsc do kąpieli. Wszystkie nieoznakowane miejsca wykorzystywane do kąpieli to dzikie kąpieliska. Kąpiąc się w takich miejscach, ryzykujesz swoim zdrowiem i życiem.

W związku z panującymi obecnie wysokimi temperaturami i zbliżającym się okresem wakacyjnym, przypominamy i przypominać będziemy, o konieczności respektowania zakazów kąpieli. Szczególnie na stwierdzonym dzikim kąpielisku w obrębie wsi Klucze. Kąpiel w miejscu zabronionym nie jest jedynie wykroczeniem opisanym w przepisach
(art. 5 Kodeks Wykroczeń), ale coraz częstszą przyczyną śmierci. Dlatego, aby zapobiec tragicznym wypadkom utonięć na terenie Gminy Głogów prosimy o zgłaszanie przypadków kąpieli w niedozwolonych miejscach Policji. Nic jednak nie zastąpi zdrowego rozsądku,
o który apelujemy do wszystkich w kontakcie z żywiołem, jakim jest woda.

Korzystając w okresie wakacyjnym z wypoczynku nad wodą zadbaj o bezpieczeństwo:

Ø      Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli!

Ø      Stosuj się go regulaminu kąpieliska, obowiązujących oznaczeń i poleceń ratownika!

Ø      Rodzicu, bądź zawsze w pobliżu, gdy Twoje dziecko pływa!

Ø      Nie skacz do nieznanej i płytkiej wody!

Ø      Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu!

Ø      Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich!

Ø      Korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego!

Ø      Pływając na łodziach, kajakach zawsze wkładaj kapok!

Ø      Nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki

Więcej informacji na temat akcji

 „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”

znajdziesz na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda