• 1S.jpg

Aktualności

Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych z powodu suszy

 UWAGA ROLNICY


Wójt Gminy Głogów, informuje iż w związku z wykazaniem wystąpienia suszy na terenie gminy Głogów przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

Na dzień dzisiejszy (14.06.2018) w raportach ww. Systemu Monitoringu dla Gminy Głogów wskazano wystąpienie suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek i krzewów owocowych. 


Wnioski przyjmowane są do dnia 22 czerwca 2018 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Głogów ul. Piaskowa 1, pok. nr 222 (II piętro). Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami nr 1 lub 2 w dwóch egzemplarzach.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące
w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy
w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).


Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:
 

- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2018,


- kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),

- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Druki wniosku oraz załączników dostępne są na stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy Głogów, pok. nr 222.