• 1S.jpg

Aktualności

Monitoring miejsc gromadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

Na terenie Gminy Głogów w poszczególnych miejscowościach ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na plastik, makulaturę oraz szkło.Do takich miejsc systematycznie podrzucane są śmieci komunalne i odpady wielkogabarytowe takie jak m.in. stare te­le­wi­zo­ry i zużyty elektryczny i elektroniczny, opony sa­mo­cho­do­we, meble, gruz budowlany czy szkło okienne i samochodowe, których nie należy tam pozostawiać.
Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami jest karalne. Nie można postawić np. mebli obok pojemników do gromadzenia plastiku, makulatury oraz szkła, i liczyć na to, że ktoś je wywiezie.
Takie działanie jest traktowane jako wykroczenie, za które grozi kara w wysokości minimum 500 złotych.
Problem dzikich wysypisk jest duży, dlatego już niebawem w miejscach, na których powstają nielegalne wysypiska śmieci przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów będą zamontowane przenośne kamery. Monitory nie będą umiesz­cza­ne na stałe, tylko na kilka dni.
Przypominamy, że zużyty sprzęt elektryczny, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie, meble i inne odpady wielkogabarytowe można bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK działa na terenie firmy GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a, Głogów.
Ponadto dwa razy do roku (w okresie wiosennym i jesiennym) organizowane są zbiórki odpadów wielkogabarytowych (wystawka w wyznaczonym punkcie wsi) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wystawka przed posesję).
Jeżeli chcesz cieszyć się czystymi ulicami zatroszcz się o wspólne dobro. Nie podrzucaj śmieci w miejsca do tego niewyznaczone. Dbaj o estetykę zarówno wokół swojej posesji jak i w całej wsi.