• 1S.jpg

Sesja z dnia 15 czerwca 2018 roku

Załączniki:
Pobierz plik (bilans jst  2017r.pdf)bilans jst 2017r.pdf[ ]281 kB
Pobierz plik (bilans z wykonania.pdf)bilans z wykonania.pdf[ ]268 kB
Pobierz plik (LVII_280_2018.pdf)LVII_280_2018.pdf[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Głogów za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2017 rok]220 kB
Pobierz plik (LVII_281_2018.pdf)LVII_281_2018.pdf[w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głogów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2017 rok]274 kB
Pobierz plik (R-k zysków i strat.pdf)R-k zysków i strat.pdf[ ]270 kB
Pobierz plik (zest. zmian w funduszu.pdf)zest. zmian w funduszu.pdf[ ]266 kB