• 1S.jpg

Sesja z dnia 15 czerwca 2018 roku

Załączniki:
Pobierz plik (LVII_280_2018.pdf)LVII_280_2018.pdf[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Głogów za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2017 rok]220 kB
Pobierz plik (LVII_281_2018.pdf)LVII_281_2018.pdf[w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głogów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2017 rok]274 kB