• 1S.jpg

Aktualności

Spotkanie Sołtysów

W dniu 4 lipca Wójt Joanna Gniewosz gościła sołtysów Gminy Głogów. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy związane z działalnością sołectw, realizację przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Sołeckich jak i sprawy zgłaszane przez sołtysów. Poruszane były również kwestie związane z organizacją Dożynek Gminnych, których gospodarzem w tym roku będzie sołectwo Przedmoście.