• 1S.jpg

Aktualności

UWAGA MIESZKAŃCY !

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie
Z dna 06 lipca 2018 r.
O stwierdzeniu przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg w Wilkowie.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie, po analizie sprawozdań z badań próbek wody pobranych dnia 02.07.2018 r. w wodociągu w Wilkowie stwierdził przydatność wody do pożycia przez ludzi pochodzącą z wodociągu w Wilkowie. Woda w badanym zakresie, pod względem mikrobiologicznym, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.