• 1S.jpg

Aktualności

APEL O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY!!!

W związku z przedłużającym się okresem suszy i obniżeniem poziomu wód gruntowych, zwracamy się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej.
Apelujemy do mieszkańców o ograniczenie poboru wody do celów innych niż socjalno – bytowe (napełnianie oczek wodnych i basenów, mycie samochodów, podlewanie upraw polowych, ogródków i trawników).
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego niemożliwego do przewidzenia zwiększonego poboru wody, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.