• 1S.jpg

Aktualności

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Informujemy, że na wniosek Urzędu Gminy w Głogowie, decyzją nr WR.RET.070.197.2018.AR Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogów na okres 3 lat.
.

 Załączniki:
Pobierz plik (Decyzja WR-RET-070-197-2018-AR.pdf)Decyzja WR-RET-070-197-2018-AR.pdf[ ]995 kB