• 1S.jpg

Aktualności

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania „Łęgi Odrzańskie”  informuje o zmianie lokalizacji  doradztwa, które miało się odbyć  31 lipca 2018r. w Przedmościu  będzie miało miejsce w Urzędzie Gminy Głogów w sali  Przewodniczącego  Rady Gminy, pokój nr 321, w godzinach od 8.30-12.30.