• 1S.jpg

Aktualności

Stypendia socjalne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, iż w terminie od 03 do 15 września 2018r. można składać Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty udzielenie pomocy, w formie stypendium szkolnego uzależnione jest między innymi od kryterium dochodowego w rodzinie. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 zł netto.
Informacje dotyczące stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie ul. Piaskowa 1, II piętro pokój nr 214, tel. 76 836 55 51.
.