• 1S.jpg

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na: zakup, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zadania pn: "Doposażenie siłowni przy Orliku w Serbach (FS Serby)"

Wójt Gminy Głogów informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na: zakup, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zadania pn: "Doposażenie siłowni przy Orliku w Serbach (FS Serby)"

Pismo w załączeniu: