• 1S.jpg

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej dla zadania pn. Doposażenie siłowni przy ,,Orliku” w Serbach – FS Serby

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert na zadanie pn." Doposażenie siłowni przy Orliku w Serbach- FS Serby." .