• 1S.jpg

Aktualności

Informacja na temat utrzymania rowów melioracyjnych

Mieszkańcy Gminy Głogów, Wójt Gminy Głogów przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) w utrzymywaniu urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści. Wszyscy właściciele gruntów, przez które przechodzą rowy melioracyjne mają obowiązek o nie odpowiednio dbać, konserwować i na bieżąco utrzymywać w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie. Należy pamiętać, że takie działąnia traktowane są jako wykroczenie i podlegają karze grzywny. O urządzenia melioracyjne należy dbać co roku, aby nie dochodziło do lokalnych podtopień. Rów aby był sprawny, musi być udrożniony na całej swej długości, wymaga to współpracy i poczucia odpowiedzialności wszystkich właścicieli przyległych gruntów.