• 1S.jpg

Aktualności

Zmiana ustawy Prawo łowieckie

Gmina Głogów informuje, że z dniem 23.08.2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 08 sierpnia 2018 r. poz. 1507). Ustawa zmienia skład zespołu szacującego szkody łowieckie. W miejsce przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego wszedł przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Poszkodowani rolnicy zgodnie z art. 46 ust. 3 ww. ustawy, powinni składać wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.