• 1S.jpg

Komisja Oświaty i Kultury

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Sowiński Paweł

Przewodniczący

Piękoś Agnieszka

Wiceprzewodniczący

Barnaś Sylwester

członek

Konowalczyk Andrzej

członek

Sadowska Małgorzata

członek

Szwiergiel Krystyna

członek

Czyczyk Ireneusz

członek