• 1S.jpg

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Gruchała Zbigniew

Przewodniczący Komisji

Urzada Dawid

Wiceprzewodniczący Komisji

Gostyński Lech

Członek

Ładziak Ewa

Członek

Puchalski Zdzisław

Członek