• 1S.jpg

Zaproszenie do składania ofert na Dostawę i montaż elementów małej architektury dla zadań pn.: "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Wilków", "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Krzekotów"

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert na Dostawę i montaż elementów małej architektury dla zadań pn.: "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Wilków", "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Krzekotów". .