• 1S.jpg

Unieważnienie przetargu na zadanie pn.:Zakup i dostawa wyposażenia sal lekcyjnych w ramach zadania pn. „ Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby”

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby”. .