• 1S.jpg

Aktualności

Jesienne prace polowe

                            krus                 "Jesienne prace polowe”

Jeszcze w niektórych gminach trwają obchody dożynkowe po zbiorach żniwnych a już inspektorzy KRUS oraz radcy PIP przygotowują kolejne wizytacje, tym razem jesiennych prac okopowych, podczas których, apelują do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę. Praca rolnika jest wielozadaniowa i ciężka, uzależniona w szczególny sposób od pory roku i pogody. Bardzo ważne jest, aby na co dzień stosować kilka prostych zasad, które pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach wypadków w szczególności podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi:

·         Przed przystąpieniem do pracy z maszynami i urządzeniami należy zapoznać się z ich instrukcjami obsługi i przestrzegać stosownych zapisów;

·         Agregowanie maszyn i narzędzi powinno być wykonane jedynie przez kierowcę ciągnika chyba, że producent w instrukcji obsługi, określa inny sposób;

·         Przed wyjazdem z gospodarstwa na drogę publiczną należy zabezpieczyć zestaw w taki sposób,aby nie stanowił zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego;

·         W pobliżu pracujących maszyn nie powinni znajdować się ludzie i zwierzęta;

·         Wszelkie przekładnie i wały przegubowo-teleskopowe powinny być zabezpieczone wymaganymi osłonami;

·         Niedopuszczalne jest przewożenie ludzi na ładunkach objętościowych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w broszurze i ulotce „Dobre praktyki BHP przy uprawie i zbiorze roślin okopowych", które dostępne są w  jednostkach organizacyjnych Kasy.
Ponadto informacje o szkoleniach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez KRUS znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl, (zakładka ‘wydarzenia prewencyjne’) oraz w placówkach KRUS – zapraszamy.
\
Materiały źródłowe: broszury informacyjne KRUS
Opracowała : Alicja Fic – inspektor KRUS w Polkowicach