• 1S.jpg

Aktualności

Sprzątanie Świata

We wrześniu bieżącego roku dzieci oraz młodzież po raz kolejny dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.


Jak co roku z dużym zaangażowaniem udział w akcji wzięły wszystkie palcówki oświatowe z terenu Gminy Głogów, tj.: Szkoła Podstawowa w Przedmościu, Szkoła Podstawowa w Serbach, Szkoła Podstawowa w Wilkowie.
Dzieci oraz młodzież porządkowały swoją okolicę. Worki do zbiórki odpadów oraz rękawice, zostały zakupione przez Urząd Gminy i przekazane opiekunom grup uczestniczących w akcji.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej inauguracji „Sprzątania świata - Polska” za wyrażenie w ten sposób poparcia dla idei czystego środowiska.
Dziękujemy opiekunom grup dzieci z poszczególnych szkół za prawidłowy przebieg tegorocznej akcji. 

20180921_093355
20180921_095637
20180921_103351
20180921_123203