• 1S.jpg

Aktualności

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

Wójt Gminy Głogów informuje, że spis wyborców sporządzony w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. jest wyłożony do wglądu w Urządzie Gminy Głogów, w terminie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w pokoju nr 323 (3 piętro) w godzinach jego urzędowania.
Udostąpnienie spisu wyborców nastąpuje na pisemny wniosek zainteresowanego.