• 1S.jpg

Aktualności

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: zakup i dostawa wyposażenia sal lekcyjnych w ramach zadania pn. "Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby.". .