• 1S.jpg

Aktualności

Odpowiedzi na pytania związane z programem "Czyste Powietrze"

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które nie zostały udzielone podczas spotkania (9.10.2018 r.) w Sali Wiejskiej w Serbach w sprawie programu "Czyste Powietrze".


1)W przypadku zrealizowanej inwestycji np. wymiana kotła i uzyskanej dotacji – trwałość przedsięwzięcia musi być zachowana przez 3 lata. Co w przypadku sprzedaży nieruchomości lub np. przepisania nieruchomości na innego członka rodziny. Kto jest odpowiedzialny za trwałość przedsięwzięcia? Czy odpowiada nowy właściciel i czy w takim przypadku następuje zmiana warunków umowy (aneks do umowy)? 


odpowiedź: 

- w przypadku sprzedaży lub np. przepisania nieruchomości na innego członka rodziny, w nowym akcie notarialnym powinien być zapis, że na urządzenia pozyskano dotacje i nowy właściciel jest odpowiedzialny za trwałość przedsięwzięcia. Natomiast jeśli chodzi o pożyczkę to dalszej spłaty dokonuje poprzedni właściciel nieruchomości, który zawarł umowę z WFOŚiGW.

2) Jeżeli na nieruchomości ciąży hipoteka (właścicielem nieruchomości jest bank) a wniosek na wymianę np. kotła grzewczego składa do WFOŚiGW właściciel nieruchomości, kto w takim przypadku składa wniosek o dofinansowanie?

odpowiedź: 

Jeżeli właściciel posiada kredyt hipoteczny na nieruchomości, nie ma to znaczenia dla WFOŚiGW, wniosek składa właściciel nieruchomości, który jest wpisany w akcie notarialnym i to on będzie podejmował wszelkie zobowiązania względem WFOŚiGW. 


Odpowiedzi udzieliła: Doradca energetyczny A. Sobanska WFOŚiGW Wrocław