• 1S.jpg

Uchwała nr LXII/294/2018 Rady Gminy Głogów z dnia 28 września 2018 r.

Uchwała nr LXII/294/2018 Rady Gminy Głogów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. .