• 1S.jpg

Aktualności

Promujemy segregację odpadów!

Informujemy, że Gmina Głogów uczestniczy w pilotażowym projekcie Fundacji Nasza Ziemia pn.”REPETA”.

W ramach przedsięwzięcia otrzymaliśmy 8 żółtych pojemników do selektywnej zbiórki plastiku i aluminium, które trafiły do placówek na terenie naszej gminy oraz do Urzędu Gminy Głogów.

Celem tej inicjatywy jest uświadomienie lokalnej społeczności jak ważna jest segregacja odpadów.

To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020.

Każda ze szkół na terenie naszej gminy otrzymała dwa pojemniki o pojemności 120 l do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych. Z pojemników mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz grono pedagogiczne.


Szkoły, które wezmą udział w wyzwaniu będą miały za zadanie:

– zbierać odpady do otrzymanych pojemników,
– dbać o to, aby do pojemnika trafiały tylko i wyłącznie odpady z tworzyw sztucznych.