• 1S.jpg

Aktualności

Zakończyło się zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów”

 Zadanie wykonała firma EKO24 z siedzibą w Dębnie. W ramach zadania usunięto ponad 43 tony azbestu z 15 nieruchomości. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 19.179,90 zł z czego na część kosztów pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem prac był odbiór i unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów z azbestu, które
to zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej należy całkowicie usunąć do 2032 r. Dofinansowanie nie obejmowało kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia budynków.