• 1S.jpg

Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki terenami

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Gruchała Zbigniew

Przewodniczący

Urzada Dawid

Wiceprzewodniczący

Gostyński Lech

członek

Ładziak Ewa

członek

Puchalski Zdzisław

członek