• 1S.jpg

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Gruchała Zbigniew

Przewodniczący

Urzada Dawid

Wiceprzewodniczący

Gostyński Lech

członek

Ładziak Ewa

członek

Puchalski Zdzisław

członek