• 1S.jpg

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Borciuch Jerzy

Przewodniczący Komisji

Gruchała Zbigniew

Wiceprzewodniczący Komisji

Czyczyk Ireneusz

Członek

Puchalski Zdzisław

Członek

Rudowicz Robert

Członek

Sowiński Paweł

Członek