• 1S.jpg

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głogów

Informuję Szanownych Państwa, że w dniach 14 – 16 listopada 2018 r. na terenie Gminy Głogów odbędą się ćwiczenia Sił Zbrojnych oraz administracji publicznej.
Na terenie Gminy w dniach 14 - 16 listopada 2018 roku mogą zostać uruchomione syreny alarmowe zainstalowane na remizach OSP:
- modulowany dźwięk syren w okresie 3 (trzech) minut                    
  „OGŁOSZENIE ALARMU”
- ciągły dźwięk syren w okresie 3 (trzech) minut.                        
„ODWOŁANIE ALARMU” .
Mieszkańcy nie wykonują żadnych czynności alarmowych.

Podstawa prawna - § 11 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. / Dz. U z 2013 r, poz. 96/.
Sporządził:                                                                           Podpisał:

R. Wójtowicz                                                                       Zastępca Wójta Gminy Głogów

                                                                                                     Bożena Dąbrowska

                                                                                                   (podpis na oryginale)