• 1S.jpg

Aktualności

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Głogów informuje, że w związku z dużą dynamiką i do końca niepewną sytuacją, co do uwzględnienia przez firmę świadcząca usługi wywozu odpadów komunalnych GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie święta dnia 12.11.2018 r. w harmonogramach usługi wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie gromadzonych nastąpi przesunięcie odbioru odpadów na dzień następny.