• 1S.jpg

Aktualności

Podziękowali sobie za współpracę

Wczoraj odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Głogów w kadencji 2014-2018. Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2019 rok oraz określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Głogów. Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie Wójta Gminy Głogów z działalności w kadencji 2014-2018. 


Na koniec podziękowano radnym oraz sołtysom za dotychczasową współpracę, a do podziękowań dołączyła się również Poseł na Sejm RP Pani Ewa Drozd. Każdy radny oraz sołtys otrzymał pamiątkowe tablo. Szczególne podziękowania skierowane były do radnej Ewy Ładziak, która będzie Przewodniczącą Rady Gminy Głogów podczas najbliższej sesji. Zwieńczeniem tego spotkania był specjalnie przygotowany i wspólnie zjedzony tort. Pierwsza sesja Rady Gminy Głogów odbędzie się 19 listopada o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy Głogów (sala 322).


Więcej zdjęć z tego wydarzenia można zobaczyć na stronie facebook'owej Gminy Głogów, link: https://www.facebook.com/pg/Gmina-G%C5%82og%C3%B3w-213023919512002/photos/?ref=page_internal