• 1S.jpg

Aktualności

Kolejne konserwacje rowów

Dobiega końca konserwacja 485 m rowu melioracyjnego Kr-6, dz. nr 410, obręb Wilków.

Prace polegają na: wykoszeniu, odmuleniu, pogłębieniu, usunięciu porostów oraz oczyszczeniu przepustów. Koszt zadania 6 691,20 zł.