• 1S.jpg

Zarządzenie z dnia 29 października 2015

Załączniki:
Pobierz plik (zarzadzenie_38_2015.pdf)Zarządzenie nr 38/201[w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Głogów prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie Grodziec Mały w granicach działek o numerach ewid.: 55,57,494,495,496,497]291 kB