• 1S.jpg

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Głogów"

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomcy Społecznej zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Głogów".

.