• 1S.jpg

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Szwiergiel Krystyna

Przewodnicząca Komisji

Puchalski Zdzisław

Wiceprzewodniczący Komisji

Gruchała Zbigniew

Członek

Piekoś Agnieszka

Członek

Rudowicz Robert

Członek

Sowiński Paweł

Członek

Sadowska Małgorzata

Członek

Urzada Dawid

Członek